Bio Hunter SD Legendado Ano: 1995

Score: 6.10

Azuki-chan SD Legendado Ano: 1995

Score: 6.33

Neon Genesis Evangelion SD Legendado Ano: 1995

Score: 8.32

The Simpsons - Temporada 07 SD Legendado Ano: 1995

Score: 8.8

Ghost in the Shell SD Legendado Ano: 1995

Score: 8.35